Vraag offerte aan

Het verschil tussen enkelglas, dubbelglas en driedubbel beglazing

Heb je (recent) een woning aangekocht die 10 jaar of ouder is? Bekijk dan zeker de beglazing van jouw ramen. De kans is groot dat je dubbelglas of nog enkelglas in de ramen vindt. 15% van de warmte in je woning gaat verloren via de ramen en deuren. Dit doordat glas een slechte isolator is.

Slecht isolerende ramen kunnen verantwoordelijk zijn voor 40% warmteverlies in de woning. Ook het verschil tussen dubbelglas en hoogrendementsglas is voelbaar. Hoogrendementsglas isoleert tot 6 keer beter dan enkel glas -maar ook tot 3 keer beter dan het klassiek dubbelglas.

Ramen waren vroeger uitgerust met enkelglas. Glas is helaas een slechte isolator waardoor er veel warmte en energie in oude huizen verloren gaat. Tot in de jaren ’70 bestonden ramen uit enkelglas. Om te bepalen hoe energiezuinig beglazing is, kijken we naar de energetische balans die bestaat uit een combinatie van de thermische isolatiewaarden, de zonnewinsten en de aanvoer van natuurlijk daglicht.

 • De warmtetransmissiecoëfficiënt Ug: De Ug-waarde drukt uit wat de warmtedoorlating van de beglazing is, door convectie en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het verwarmingsverbruik.
 • Lichttransmissie LT: De lichttransmissie LT, uitgedrukt in %, staat voor de hoeveelheid natuurlijk licht dat via een beglazing binnendringt. Een hoge waarde betekent betere natuurlijke verlichten. En dus moet je minder beroep doen op kunstverlichting.
 • Zontoetredingsfactor g:  De zontoetredingsfactor g, uitgedrukt in %, staat voor de totale zonne-energietransmissie door een beglazing: de som vande rechtstreeks doorgelaten- en de opgenomen straling die naar binnen wordt uitgestraald. Hoe hoger deze factor, hoe groter de zonnewinst.

Op basis van deze drie waarden kan je nagaan of er nog bezuiniging te boeken valt op je energiefactuur door het vervangen van het glas in jouw ramen. Voor het vervangen van het glas in jouw ramen bestaan er ook premies.

beglazing

Het verschil in types beglazing

Enkelglas:
Bij enkelglas spreken we over één glasplaat. Vochtige, warme lucht koelt af op de ruit, waardoor condensatie aan de binnenkant kan ontstaan. Bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C zal enkelglas een temperatuur geven van 5,6°C

 • Ug: 5,8 W/(m²K)
 • LT: 90%
 • g: 87%

Dubbelglas:
Dubbelglas bestaat uit twee glasplaten, met tussen de platen lucht. Hierdoor isoleert dubbelglas beter dan enkelglas. Bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C zal enkelglas een temperatuur geven van 12,8°C

 • Ug: 2,9 W/(m²K)
 • LT: 81%
 • g: 77%

Hoogrendementsglas:
Hoogrendementsglas bestaat net als dubbelglas uit twee glasplaten en heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten en de spouw kan gevuld zijn met een edelgas (bv.: Argon) in plaats van lucht bij dubbelglas. De coating en het gas zorgen voor isolatie. Hoogrendementsglas is anno 2022 standaard. Het houdt 80% meer warmte binnen dan enkelglas. Bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C zal enkelglas een temperatuur geven van 17,3°C

 • Ug: 1,3-1,0 W/(m²K)
 • LT: 80-70%
 • g: 62-50%

Driedubbelglas:
Bij driedubbelglas gaat het om drie glasplaten met daartussen het isolerende gas. Echter is het niet bij elke renovatie mogelijk om driedubbelglas te gebruiken omdat de profielen van je ramen dan dikker worden. Bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C zal enkelglas een temperatuur geven van 18,5°C

 • Ug: 0,5-0,8 W/(m²K)
 • LT: 73-70%
 • g: 63-50%

Warm Edge afstandhouders ook een energiebesparende maatregel

beglazing warm edge afstandshouder

Tussen de verschillende glaslagen vind je altijd een aluminium strip, de afstandhouder. Wij opteren standaard voor het gebruik van de Warm Edge afstandhouders (i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd staal) tussen de beglazing. Dit geeft jou niet alleen esthetisch meerwaarde, maar ook op vlak van energie! Zo zorgen de Warm Edge afstandhouders voor een sterke vermindering van het warmteverlies aan de rand van de beglazing. Onderzoek wees ook uit dat er een sterke verbetering optreedt door het gebruik van de Warm Edge van de warmtetransmissiecoëfficient van het volledige raam (beglazing + afstandhouder + raamkozijn).

Hoogrendementsglas? Doe de test met de vlam

Hoogrendementsbeglazing is herkenbaar aan het bestaan van een metaallaag op het glas aangebracht. Het al of niet aanwezig zijn van deze laag wordt aangetoond met “de test met de vlam”. De vlam van een aansteker, lucifer, …  wordt 4 (6) maal weerkaatst door een dubbele (drievoudige) beglazing: twee weerkaatsingen per ruit samengesteld in de isolerende beglazing (één weerkaatsing per glaszijde).

Zo test je op hoogrendementsglas

Indien alle weerkaatste vlammen dezelfde kleur vertonen, is er geen metaallaag aanwezig en is de beglazing geen hoog rendementsglas. Wanneer één van de weerkaatste vlammen een andere kleur vertoont, is er een metaallaag aangebracht op de overeenstemmende zijde van de ruit en betreft het een hoogrendementsbeglazing (foto A).

De aanwezigheid van een metaallaag op zijde 3 van een dubbele beglazing heeft tot gevolg: een 2de weerkaatsing van een andere kleur wanneer de vlam vóór de binnenzijde (kant lokaal) van de ruit gehouden wordt (foto B) of een 3de anderskleurige weerkaatsing als de vlam vóór de ruit aan de buitenkant van het lokaal gehouden wordt.

test hoogrendementsbeglazing

Zonwerende beglazingen: de invloed van het type beglazing en de oriëntatie van jouw ramen

Nog een interessant type beglazing is zonwerende beglazing. Kies je grote glasoppervlakten? Hou dan rekening met de opgelegde overhittingscriteria van de energieprestatieregelgeving (EPB). Zonwerende beglazing helpt je bij het naleven van deze criteria.

Voordelen van zonwerend glas

 • Het is de meest subtiele en elegante oplossing wat betreft zonwering.
 • Op lange termijn bekeken is zonwerend glas een interessante investering, in vergelijk met andere systemen die warmte buitenshuis houden.
 • Zonwerend hoogrendementsglas zal in de zomer teveel zonnewarmte buitenhouden en in de winter de warmte van je verwarming binnenshuis houden. Er is een klein nadeel in de tussenseizoenen, waarbij er ook warmte buiten gehouden wordt. Maar dat weegt absoluut niet op tegen de (stook)kosten.
 • Je hoeft er niet bij na te denken het “aan te zetten”. Zonwerend glas werkt altijd.

Omdat elke woonsituatie uniek is bekijken onze adviseurs niet alleen naar de ruimtes en je persoonlijke stijl voor het bepalen van type raam en beglazing. Ze houden ook rekening met de oriëntatie van je gevel. Deze speelt een belangrijke rol in de opmaak van een persoonlijk ontwerp.

grote beglazing

Baan van de zon

De zonnetoetredingsfactor g wordt uitgedrukt in procenten en staat voor de totale zonne-energietransmissie door een beglazing. Het maakt de som van de rechtstreeks doorgelaten- en opgenomen straling in jouw woning. Hoe hoger deze factor, hoe groter de zonnewinst. Een goede keuze van beglazing bestaat erin tegelijkertijd de thermische isolatieprestatie (Ug-waarde), de zonnewinsten (g-waarde) en de natuurlijke verlichting te optimaliseren. De oriëntatie van je ramen hebben invloed op de g-waarde.

In de zomerperiode zou het ideaal zijn om sterk energieverslindende afkoelingssystemen te vermijden. Dan kijken we naar beglazing met een lage zontoetredingsfactor (g-waarde), gecombineerd met een min of meer hoge lichttransmissie.

Echter in de winter wil je zoveel mogelijk zonnewinsten en natuurlijk licht. Beglazing met een hoge zontoetredingsfactor (g-waarde) en lichttransmissie zijn hier interessant. Om te bepalen welke beglazing de beste keuze is kijken we dus naar de baan van de zon:

Zuid georiënteerd:

 • Veel inval van zonlicht in de kamer tijdens de winter, de zon staat laag op de horizon.
 • Weinig inval van zonlicht in de kamer in de zomer, de zon staat hoog op de horizon (zeker bij luifel of overhellend dak).

West en oost georiënteerd:

 • Veel inval van zonlicht gedurende het hele jaar.

Noord georiënteerd:

 • Lage inval van zonlicht in de kamer bij dageraad en ’s avonds in de zomer.