Vraag offerte aan

Premies Brussel – een overzicht

Welke premies u kunt aanvragen voor renovatiewerken in Vlaanderen kunt u hier lezen. In België geven de verschillende overheden, netbeheerders, gemeenten en provincies premies. Hieronder vindt u alvast een overzicht voor de verschillende mogelijkheden voor premies in Brussel.

Premie

Renolution-premies

Restauratie niet-gevrijwaard klein erfgoed

Renolab.be

Ecoreno-Krediet

Premiebedrag

Afhankelijk per premie van inkomenscategorie (30% – 40% factuur – €40 /m²- €260 /m²)
50% kosten restauratiewerken (max €10.000)

tot 150 euro / m²

energielening tegen een rentevoet 0 % -2%,

1. Renolution-premies

De financiële steunmaatregelen en premies van het Brussels gewest, gericht op het ugraden van uw woning om energie te besparen en comfort te vergroten zijn gebundeld onder de Renolution-premies.

Er zijn in totaal 45 premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. Hieronder vind u de premies die van toepassing (kunnen) zijn op de werken aan ramen en deuren.

Hoeveel bedraagt de premie?

Opvolging architectuur en ingenieur: het bedrag bedraagt een percentage van de toegekende premies: 2% – 8%

Dakaccessoires: het bedrag bedraagt een percentage van de factuur en is afhankelijk van de inkomenscategorie: 30%-50%

Verfraaiing voorgevel: het bedrag wordt berekend op basis van de m² van de betreffende gevel: €50/m²

Verfraaiing achter- en zijgevel: het bedrag wordt berekend op basis van de m² van de betreffende gevel en de inkomenscategorie: €20/m² – €30/m² – €40/m²

Plaatsing en vervanging ramen en deuren:

  • houten ramen/deuren, afhankelijk van de inkomenscategorie €100 /m² – €120 /m² -€140 /m².
  • aluminium of pvc ramen/ deuren, afhankelijk van de inkomenscategorie €40/m² – €50 /m² – €55/m².

Herstelling en aanpassing ramen: afhankelijk van de inkomenscategorie €130 /m² – €220 /m² –
€260 /m².

Herstelling deuren: afhankelijk van de inkomenscategorie €90/m² – €150/m² –
€180/m².

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  1. De werkzaamheden moeten door een vakman worden uitgevoerd.
  2. De gebouwen zijn ouder dan 10 jaar.
  3. Specifieke voorwaarden per premie kunt u terugvinden op de website van de premies.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan deze premies aanvragen via IRISbox het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt. Voor hetzelfde werfadres zal elke aanvraag onder het minimumbedrag van €250 aan Renolution-premies worden geweigerd. Het bedrag van de premie kan maximaal 90% van het gefactureerde bedrag van de in aanmerking komende werkzaamheden dekken. U dient uw aanvraag voor de premies in na de werken, binnen een termijn van twaalf maanden na de factuurdatum van het saldo.

Bonussen

Als u deuren of ramen plaatst van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde
bossen en erkend met het FSC- of PEFC-label, of als u een deur plaatst die van hergebruikt of gerecycleerd materiaal is gemaakt, ontvangt u bovenop de premie de Bonus duurzame deuren en ramen van €100 per m².
Indien u akoestische beglazing plaatst (asymmetrisch dubbel glas of gelaagd glas) of buitenramen en -deuren vervangt om hun akoestische eigenschappen te verbeteren (met inbegrip van hun ventilatievoorzieningen), ontvangt u bovenop het premiebedrag de Bonus akoestische deuren en ramen van € 35 per m².
De Bonus meerdere werken wordt toegekend indien u uw aanvraag voor deze premie Plaatsing en vervanging van deuren en ramen combineert met minstens twee andere premies die via hetzelfde unieke formulier worden aangevraagd.
Het bedrag van de premies wordt dan verhoogd met 10% voor aanvragers van de categorieën I en II, en met 20% voor aanvragers van categorie III.

2. Premie: Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed

Bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt u ook financiële tegemoetkomingen voor de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed dat zichtbaar is van de publieke ruimte dit om het erfgoed te bewaren en op te waarderen.

Het Klein Ergoed bestaat in brede zin uit de diverse elementen die de gevels en voortuintjes van de Brusselse huizen verfraaien. Deze elementen, die op discrete of meer opvallende wijze bijdragen tot het typerende uitzicht en de originaliteit van een gebouw, verfraaien de openbare ruimte en daardoor ook onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt ook van de artistieke geschiedenis van een plaats en bepaalt soms mee de stijl van een bepaalde wijk.

Hoeveel bedraagt de premie?

De subsidie voor particuliere aanvragers bedraagt 50% van de kosten van de restauratiewerken (excl. BTW) met een maximum van €10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar, of per eigendomseenheid in geval van mede-eigendommen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1. Elke eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur, zowel een openbaar bestuur ondergeschikt aan het Gewest, als een particulier, kan de premie aanvragen.
2. Alle wijken van het Brussels Gewest komen in aanmerking.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kunt een formulier invullen via erfgoed.brussels. Bij de aanvraag wordt een gedateerde foto gevoegd van de gevel en een close-up van het te restaureren element, alsook een offerte voor de werken. Deze offerte moet gedetailleerde beschrijvingen en ramingen per post omvatten, en specificaties aangaande de voorgestelde materialen en technieken.

3. Renolab.b

Renolab.be ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. De thema’s die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie.

Wat Renolab.b biedt?

1. Financiële steun verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de uitvoering.
2. Innovatie ondersteunen.
3. Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
4. De actoren van de sector samenbrengen.

Hoe vraagt u de premie aan?

Alvorens een kandidatuurdossier in te dienen, moet u verplicht een begeleiding volgen. Vervolgens kan u al bouwheer een dossier indienen in de categorie “uitvoering voor bouwheren”. De financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes. U kan zich kandidaat stellen via RENOLAB.B@leefmilieu.brussels

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, bouwbedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enz.).

Om in aanmerking te komen, moet een project:

  • Gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betrekking hebben op de exemplarische renovatie van een gebouw en de eventuele uitbreidingen ervan, ongeacht het type en het gebruik van het gebouw.
  • De werkzaamheden mogen nog niet begonnen zijn op de datum van het selectiecomité.


4. ECORENO-krediet (vroegere Brusselse groene lening)

Vanaf juli 2022 wordt de Brusselse groene lening vervangen door het ECORENO-krediet. Tijdens de overgangsfase kan de aanvraag vestuurd worden naar Woningfonds.

Hoeveel bedraagt de premie?

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. De financiering kan oplopen tot een bedrag van 25.000 €. De Premies en een Groene lening kunnen worden gecumuleerd.

Hoe vraagt u de premie aan?

De aanvragen moeten worden ingediend bij Homegrade.brussels.