Vraag offerte aan

Premies Vlaanderen – een overzicht

Voordat u renovatie werken laat uitvoeren aan uw woning is het interessant om eens na te gaan welke premies u kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. In België geven de verschillende overheden, netbeheerders, gemeenten en provincies premies. Hieronder vindt u alvast een overzicht voor de verschillende premies Vlaanderen.

Premie

Overkoepelende renovatiepremie
(t.e.m. 30 juni 2022)

Premie Hoogrendementsglas Fluvius
(t.e.m. 30 juni 2022)

Mijn Verbouwpremie
(vanaf 1 oktober 2022)

Totaalrenovatiebonus Fluvius


EPC-Labelpremie

Burenpremie

Premiebedrag

20% – 30% van goedgekeurde factuurbedrag
(excl btw)

€16 /  m²


30% – 50% van goedgekeurde factuurbedrag
(excl btw)

€ 625 tot € 4.750 (afhankelijk van aantal maatregelen)

maximaal €5.000

BENOvatiecoach €400 per woning – deelnemers ontvangen Fluvius-premie van uitgevoerde werken

renovatie premies

1. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30.6.22)

Voor het volledig of gedeeltelijk vervangen van buitenschrijnwerk komt u in aanmerking voor de overkoepelende renovatiepremie. Het gaat om het plaatsen of vervangen van de ramen en buitendeuren inclusief beglazing.

Deze premie kan u nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij het formulierenloket Wonen-Vlaanderen. Daarna wordt deze premie vervangen door de eengemaakte “Mijn VerbouwPremie”.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag bedraagt 20% – 30% van het factuurbedrag excl. btw. Het minimum factuurbedrag voor het uitkeren van de premie bedraagt €2.500.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 1. Woning ligt in het Vlaams gewest en is minstens 30 jaar oud. De eigenaar-bewoner heeft zijn domicilie in de woning. Op de aanvraagdatum van de premie heeft hij/zij geen andere woning in volle eigendom.
 2. De beglazing wordt vervangen door isolerend hoogrendementsglas (max Ug-waarde 1,0 W/m²K). Er zijn ook ventilatievoorwaarden gekoppeld aan deze vergoeding.
 3. U mag zowel facturen uitgevoerd door een aannemer als facturen van door u zelf aangekochte materialen bezorgen.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan deze premie voor ramen, deuren en beglazing pas aanvragen na de uitvoering de werken en als de facturen betaald zijn. Bij de aanvraag moet u een kopie van de facturen, attesten, … meesturen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van de aanvraag.

Volgende bewijsstukken houdt u ter beschikking:

 • omgevingsvergunning (bouwvergunning) indien van toepassing
 • plan van de architect indien beschikbaar
 • foto’s voor en na de uitgevoerde werkzaamheden
 • betalingsbewijs van de ingediende facturen.

U kan de renovatiepremie 2 keer aanvragen in een periode van 10 jaar voor maatregelen uit een andere categorie.

2. Premies hoogrendementsglas Fluvius (t.e.m 30.6.22)

Voor het plaatsen van hoogrendementsglas in een bestaande woning of appartement komt u in aanmerking voor een premie voor beglazing van de netbeheerder Fluvius.Deze premie kan u nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna wordt deze premie vervangen door de eengemaakte “Mijn VerbouwPremie”.

Hoeveel bedraagt de premie?

Bij eindfacturen tussen 2021 – 2022: €16 / m²
Premie beschermde afnemer: €56 / m²

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1. Woning in het Vlaams gewest voor 1 januari 2006 aangesloten op elektriciteitsnet.
2. Beglazing moet vervangen worden door een aannemer of vakman.
3. De nieuwe hr-beglazing moet een U-waarde hebben van  ≤ 1,0 W/m²K.

Hoe vraagt u de premie aan?

U vraagt de premie online of op papier aan bij Fluvius, uiterlijk 24 maanden na factuurdatum (met einddatum in 2021 – 2022). Bij die aanvraag moet u ook foto’s, een kopie van de facturen en een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing toevoegen.

3. Mijn verbouwpremie (vanaf 10 oktober 2022)

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van de inkomensgebonden renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen voor eigenaar-bewoners (Overkoepelende Renovatiepremie). En anderzijds van energiepremies van Fluvius voor bestaande woningen en niet-woongebouwen, waaronder hoogrendementsglas.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt tussen de 35% – 50% van het factuurbedrag. De precieze premie is afhankelijk van de aard van het gebouw en de aanvrager.

Woning/ Appartement

 • Laagste inkomenscategorie: max.
  50% / €5.500
 • Middelste inkomenscategorie:
  max. 35% / €3.850
 • Beschermde afnemer middelste categorie: max. 50% / €5.500
 • Hoogste inkomenscategorie:
  max. 40% / €16 per  m²
 • Beschermde afnemer hoogste categorie:
  35% / €3.850

Bij uitsluitend nachttarief is de premie voor hoogrendementsglas en aanvullende werkzaamheden verhoogd met € 8 per m², tot maximaal 50% van het factuurbedrag, onafhankelijk van de inkomenscategorie. De beglazing moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1. De woning moet minstens 15 jaar oud zijn.
2. Het totale factuurbedrag moet min. € 1.000 (excl. btw) bedragen. Deze premie is nooit hoger dan 50% van het factuurbedrag. De ingeleverde facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn, maar tussen 1 oktober en 31 december 2022 geldt een uitzondering. Dan mogen facturen 2 jaar en 3 maanden oud zijn om in aanmerking te komen.
3. Bij de premie voor hoogrendementsglas voor ramen en deuren, mag de Ug-waarde van het geplaatste glas maximaal 1,0 W/m²K bedragen. Voor nieuwe volle buitendeuren geldt een U-waarde van 2,0 W/m²K.
4. De werken moeten uitgevoerd worden oor een aannemer of vakman.

Hoe vraagt u de premie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan u de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket.

Documenten die u nodig heeft bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, …

4. Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Combineert u de plaatsing van nieuwe beglazing met 2 andere energiebesparende maatregelen, dan komt u in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Zo werkt het: Als u binnen een periode van 5 jaar (mits u voldoet aan de voorwaarden) minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), dan krijgt u bovenop deze premies nog een bonus.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende investeringen:

3 investeringen: € 1.250 woningen
€ 625 appartementen
4 investeringen: € 1.750 – € 875
5 investeringen: € 2.750 – € 1.375
6 investeringen: € 3.750 – € 1.875
7 investeringen: € 4.750 – € 2.375

Om de totaalrenovatiebonus te krijgen, moet u minstens 3 van onderstaande premies aanvragen en krijgen:

 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie.
 • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie.
 • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond.
 • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing.
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler.
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp.
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem: ondanks dat er geen specifieke premie voor is komt deze maatregel wel in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1. De woning staat op het Vlaams gewest en is voor 31 december 2005 aangesloten op het elektriciteitsnet.
2. De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum tussen 2017-2020. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de EPC-labelpremie en de BENO-pass.
3. U moet voldoen aan de premievoorwaarden voor elke investering apart en aan bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing
4. De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Hoe vraagt u de premie aan?

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren.

De Totaalrenovatiebonus is niet cumuleerbaar met de EPC-Labelpremie

5. EPC-labelpremie bij energierenovatie

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar grondig renoveert zodat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u sinds 2021 een premie krijgen.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie wordt berekend aan de hand van uw huidige EPC-score en het EPC-label waarnaar u streeft met de werkzaamheden. Een overzicht:

Woning met huidige EPC-score E of F

 • Label A: maximaal bedrag €5.000
 • Label B: maximaal bedrag €3.750
 • Label C: maximaal bedrag €2.500

Woning met huidig EPC-score D, E pf F

 • Label A: maximaal bedrag €3.750
 • Label B: maximaal bedrag €2.50

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

1. u bent eigenaar van de woning.
2. De huidige EPC-score is ondermaats. Voor woningen is dit label E of F, voor appartementen gaat het over label D, E of F. Een energieprestatiecertificaat dat niet ouder is dan 2019 moet dit aantonen.

3. U krijgt 5 jaar de tijd om de energieprestatie te verbeteren met renovatiewerken. Het resultaat van die werken en hun positieve invloed op uw energieprestatie, moet u nadien kunnen aantonen met een nieuwe EPC-verslag dat maximaal 12 maanden oud is op het moment van de premie-aanvraag.
4. De EPC labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

Hoe vraagt u de premie aan?

U moet zich online registreren voor de premie bij Fluvius. Daarvoor moet u beschikken over een EPC-verslag waarin het slechte energielabel van uw woning vermeld wordt.

Na de activatie heeft u tot 5 jaar de tijd om de nodige werken uit te voeren Nadien laat u een nieuw EPC-verslag opstellen als bewijs dat de woning nu beschikt over een betere EPC-score. Dit verslag mag maximaal 1 jaar oud zijn wanneer u de definitieve premie-aanvraag doet.

6. De Burenpremie voor collectief renovatieproject

Wilt u uw woning energiezuiniger maken samen met minstens 9 andere eigenaars in uw straat? Dan kan u deelnemen aan een collectief renovatieproject. Zo’n project wordt geleid door een projectbegeleider (‘BENOvatiecoach’), die een groot deel van uw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een ‘burenpremie’. Als deelnemer krijgt u geen burenpremie, maar u hebt wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het is de projectbegeleider die de burenpremie van € 400 per woning of wooneenheid krijgt. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar € 100 per wooneenheid.

Als deelnemer krijg je geen burenpremie. Je hebt wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan zich als deelnemer aanmelden op de website van Fluvius. Zodra 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een renovatieproject opgestart en een BENOvatiecoach aangesteld.